MPU przestępstwa PRZYGOTOWANIE

Prawo jazdy można utraćić też z powodu przestępstw i podejść do testu MPU.


Oto kilka przykładów.

 prowadzenie pojazdu bez licencji

 ućieczka kierowcy z miejsca wypadku

 zagrożenie w ruchu drogowym (np. z powodu ryzykownych manewrów)

 niebezpieczna ingerencja w ruch drogowy

 fałszerstwo dokumentów (np. manipulacja tablicami rejestracyjnymi)

przestępstwa o dużym potencjale agresji poddają w wątpliwość bezpieczne prowadzenie pojazdów mechanicznych

Obejmują one w szczególności przestępstwa takie jak:

napaść, groźba, przymus, zabójstwo, gwałt, rabunek, zniewolenie, szantaż itp.

Przestępstwa te są często lekkomyślne lub są próbą przeforsowania własnych problemów

Takie wzorce zachowań mogą mieć negatywny wpływ na prowadzenie pojazdów mechanicznych, na tyle że istnieje wyrazne zagrożenie dla ruchu drogowego.

Osobom, które dokonały jednego z powyższych wykroczeń zostaje odebrane prawo jazdy. Następnie dostaje ona informacje o koniecznośći zaliczenia MPU.

Skrupulatne przygotowanie do MPU pomoże Ci zakończyć go sukcesem.

 Ruch drogowy jest "społecznym polem działania", który wymaga wzajemnej ostronosci i rozważnośći  wszystkich jego uczęstników  (§ 1 StVO) .

Jazda bez licencji, nie jest rozwiązaniem!

01737733423 

* Odradzamy prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy.

Mehr...jeszcze

Jazda bez licencji skutkuje MPU.

Prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy jest w Niemczech przestępstwem.

Prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy podlega karze pozbawienia wolności do roku lub grzywny.

Przykład: brak prawa jazdy dla określonego typu pojazdu (na przykład prowadzenie pojazdu z przyczepą, na ktore kierowca nie ma licencji).

Prawo jazdy, które zostało nabyte za granicą, nie jest uznawane w Niemczech.

Tymczasowy zakaz jazdy ("okres zatrzymania") jest ignorowany przez kierowcę.

Podczas testu MPU częstym tematem rozmowy z psychologiem jest jazda bez licencji. Egzaminator może zadać poniższe pytania.

·         dlaczego jeździłeś bez licencji w konkretnym dniu?

·         dlaczego rozpocząłeś tę podróż?

·         czy jakies osoby (przyjaciele, partner, krewni) odradzali jazdę bez licencji?

·         jeśli tak, dlaczego nadal prowadziłeś samochód bez prawa jazdy? czy zauwazyłes jakieś

·         szczególne niebezpieczeństwa podczas jazdy bez prawa jazdy?

·         jeśli tak, jakie są to zagrożenia z Twojego punktu widzenia?

·          jeśli nie, dlaczego nie było z Twojego punktu widzenia?

Mpu - przygotowanie po polsku

Weniger…
Nach oben w górę