MPU punkty przygotowanie

Podczas wykroczeń drogowych ( przekroczenie prędkości czy przejechanie na czerwonym świetle) opórcz mandatu często przyznawane są punkty. Federalny Urząd Transportu w Flensburg-Niemcy prowadzi rejestr, do którego wszystkie punkty są wpisywane (jest prowadzony tzw. system punktowy).

W 2014 roku w Niemczech został wprowadzony nowy system punktowy. Wystarczy nazbierac tylko 8 punktów aby stracić prawo jazdy.

Punkty mogą byc przyznawane za przeróżne rodzaje naruszeń w ruchu drogowym. Przykładem może być lekkomyslna jazda, przejechanie na czerwonym świetle czy spowodowanie wypadku.

I tak kierowca może nazbierać 8 punktów bardzo szybko. Zmniejszenie liczby punktów jest możliwe poprzez udział w seminariach. Jest to możliwe wtedy kiedy masz minimum 5 punktów na swoim koncie.

Jeżeli ktoś stracił prawo jazdy, nie jest rozwiązaniem  jazda bez licencji!!!

01737733423 

Odradzamy prowadzenia pojazdu bez prawa jazdy.

Jazda bez licencji skutkuje MPU.

Mehr…

Tutaj pare przykładów kiedy można uzsyskać punkty:

·      Przyśpieszenie

·      zbyt mała odległość

·      zignorowanie czerwonego światła

·      wyprzedzanie w nieodpowiednim miejscu (np. zakaz wyprzedzania, wyprzedzanien na  długiej linii)

·      rozmowy telefoniczne podczas jazdy

·      brak zabezpieczenia ładunku

·      przeciążanie pojazdów

·      prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu

·      ucieczka z miejsca wypadku

·      prowadzenie pojazdu bez licencji

·      znaczne przekroczenie terminu TÜV / ASU

·      agresywne zachowanie kierowcy

·      zużyte opony lub inne wady techniczne pojazdu

·      agresja

 Test MPU  podzielony jest na częśc medyczna i psychologiczna.

 Podczas  pierwszego badania należy udowodnić, że dana osoba może bezpiecznie uczestniczyć w ruchu drogowym ze względu na jej stan fizyczny.

Do badania psychologicznego należy śie bardzo dobrze przygotować.

Podczas rozmowy z psychologiem należy wytłumaczyć w sposób wiarygodny jak doszło do naruszenia przepisów ruchu drogowego; np. jakie motywy odegrały role i jakie kroki jestem w stanie podjąc aby zmienić swoje postępowanie?

015204811599

Odzyskaj prawo jazdy jak najszybćiej!

Weniger…
Nach oben w górę